زن 35 ساله ای که به دلیل ابتلا به بیماری نادر، به چوب خشکی تبدیل شده است

سولامی، زن جوان 35 ساله اندونزیایی، سال ها پیش به بیماری ناشناخته ای مبتلا شده که قدرت حرکت را از او گرفته است. او برای بلند شدن نیاز به کمک دیگران دارد.
این بیماری، نوعی مشکل ژنتیکی می باشد که فرد مبتلا را مانند چوب خشک می کند و توان حرکت را از او سلب می کند.
گفته می شود سولامی تحت مراقبت مادربزرگ 90 ساله اش قرار داشته و با کمک برادرش می تواند بلند شود. در ادامهعکس های ناراحت کننده این زن جوان را مشاهده می کنید:

زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است

/ ایران آنلاین

زن 35 ساله ای که به دلیل ابتلا به بیماری نادر، به چوب خشکی تبدیل شده است

سولامی، زن جوان 35 ساله اندونزیایی، سال ها پیش به بیماری ناشناخته ای مبتلا شده که قدرت حرکت را از او گرفته است. او برای بلند شدن نیاز به کمک دیگران دارد.
این بیماری، نوعی مشکل ژنتیکی می باشد که فرد مبتلا را مانند چوب خشک می کند و توان حرکت را از او سلب می کند.
گفته می شود سولامی تحت مراقبت مادربزرگ 90 ساله اش قرار داشته و با کمک برادرش می تواند بلند شود. در ادامهعکس های ناراحت کننده این زن جوان را مشاهده می کنید:

زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است
زن جوانی که به چوب خشک تبدیل شده است

/ ایران آنلاین